Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj ako "VOP") sa riadia dodávateľsko-

odberateľské vzťahy v oblasti predaja tovaru. Sú záväzné pri predaji tovaru

kupujúcemu (zákazníkovi).

1.) Ceny na webovej stránke sú aktuálne a sú uvedené vrátane DPH.

2.) Jednotlivé predaje se uzatvárajú na základe objednávok kupujúceho vytvorených

vo virtuálnom obchode. Všetky objednávky sú záväzné. Objednávka musí obsahovať

tieto základné náležitosti:
- identifikáciu kupujúceho (možnosť nákupu bez registrácie alebo s registráciou k

uplatneniu neskorších zliav),
- množstvo požadovaných kusov tovaru,
- požadovaný spôsob platby, spôsob dodania tovaru a miesto plnenia
- cenu

3.) Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu v požadovanej výške.

4.) Spôsoby platby sú upravené Platobnými podmienkami.

Platba bankovým prevodom na účet banky:
Číslo účtu: 1994024053/0200 (VÚB), variabilný symbol: číslo objednávky,
konštantný symbol: 0008

5.) Spôsoby dopravy a ich cenník sa riadia Dopravným poriadkom.
Doprava balíkov so sklom je výhradne KURIÉROM, cena kuriéra pri balíkoch

ťažších ako 10 kg sa dohaduje individuálne.

6.) Štandardná doba doručenia je 3 - 7 pracovných dní od objednávky. Pokiaľ by

tovar nebol na sklade a dodacia lehota by sa mohla predĺžiť, kupujúci bude včas

informovaný prostredníctvom e-mailu, SMS alebo telefonicky. Všetky

potrebné dokumenty ako je faktúra za kúpený tovar alebo prípadne záručný list sú

zasielané priamo s tovarom.

7.) Reklamácie upravuje Reklamačný poriadok.

8.) Všetky uvedené informácie o tovare sú prevzaté od našich dodávateľov.

Nepreberáme zodpovednosť za ich platnosť. V prípade obrázkov uvedených pri tovare

se jedná o ilustračné obrázky, takže nemusia byť prevzaté z uvedeného tovaru.

9.) Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobného spôsobu

doručenia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho

alebo po osobnom prevzatí tovaru pri doprave predávajúcim):
Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Ak sa

rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, postupujte, prosím, nasledovne:
a) Kontaktujte nás (kontakt uvedený na hlavnej strane), so žiadosťou o odstúpení

od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vašim číslom účtu či

adresou pre vrátenie peňazí.
b) Pokiaľ ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite tovar späť na našu adresu

(uvedenú na balíku), a to nasledovne:
- tovar musí byť v pôvodnom stave a v nepoškodenom obale,
- tovar nesmie byť použitý,
- tovar nesmie byť poškodený,
- tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď.),
- spoločne s tovarom musí byť zaslaný doklad o kúpe alebo jeho kópia.

- Tovar, prosím, posielajte doporučene a poistený, pretože neručíme za jeho

prípadnú stratu na ceste k nám. Tovar NEposielajte, prosím, na dobierku. Pri splnení

všetkých horeuvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme

zloženkou alebo prevodom na Váš účet najneskôr do 14 pracovných dní po

fyzickom prevzatí tovaru. - V prípade nesplnenia niektorých z horeuvedených

podmienok žiaľ nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a

tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

10.) Storno objednávky

Kupujúci môže svoju objednávku vziať späť (stornovať) najneskôr do dvoch hodín po

uskutočnení objednávky, a to e-mailom na adresu divatex@divatex.sk (nonstop) alebo

telefonicky na tel. č.: 0907 088 101 (v pracovných dňoch od 8.00 - 18.00 hod. a v sobotu

od 9.00 - 12.00 hod.), prosím nenechávajte odkazy na odkazovači.

Ak kupujúci stornuje a neprevezme už zaslaný tovar, a tento nám bude následne

vrátený, bude mu účtovaný storno poplatok vo výške 10 EUR (301.26 SKK) za služby

spojené s dopravou. Tento poplatok je zákazník povinný uhradiť najneskôr do 3

pracovných dní od zaslania upomienky na náš bankový účet vkladom, alebo bankovým

prevodom (č.účtu: 2621210624/1100), pričom ako variabilný symbol uvedie číslo

objednávky.

Ak sa už Vami objednaný tovar z akéhokoľvek dôvodu nenachádza na sklade, bude Vám

ponúknutá primeraná alternatíva objednaného tovaru, alebo môžete jednoducho

objednaný tovar stornovať.

Ak zákazníkovi nebola účtovaná doprava z dôvodu dosiahnutia výšky obratu a

zákazník tovar vráti, doprava mu bude vyúčtovaná a vráti sa mu rozdiel sumy

zaplatenej za tovar a sumy dopravných nákladov.

 

11.) Ochrana osobných údajov:

Za účelom poskytnutia kvalitných služieb potrebujeme poznať niektoré

Vaše osobné údaje, rešpektujúc pri tom Vaše súkromie. Tieto údaje chránime

pred zneužitím a zaručujeme Vám, že Vaše kontaktné informácie ani údaje

o Vašich nákupoch nikdy neposkytneme žiadnemu tretiemu subjektu.

Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním

informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade

napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia

vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Tieto VOP sú platné pre všetky obchodné prípady uzatvárané prevádzkovateľom

internetového obchodu DIVATEX odo dňa 25.10.2015.

V prípade akejkoľvek zmeny príslušných právnych noriem si prevádzkovateľ internetového

obchodu DIVATEX vyhradzuje právo tieto Všeobecné obchodné podmienky zmeniť.