Kontakt

Kontakt:

DivaTEX
ul. G. Szabóa 4
929 01 Dunajská Streda 

 

E-mail:  divatex@divatex.eu

 

Telefonická objednávka, reklamácia, otváracie hodiny:
0907 088 101  (v pracovné dni od 09.00 do 12.00 - od 14.30 do 17.30)

 

Zákony a predpisy:

- Zákon číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
- Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov

ORGÁN DOZORU:
Inšpektorát SOI v Trnave pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1.
(Informácia zverejnená v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 písm. e/ zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov)